برچسب: نرخ تور رم

0

قیمت تور ایتالیا خرداد 1396

قیمت تور ایتالیا خرداد 1396 (5شب رم) قیمت تور ایتالیا خرداد 1396 اقامت در هتل 4 ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته 3,590,000 تومان+ 1,390 یورو هر نفر در اتاق یک...

قیمت تور 0

قیمت تور ایتالیا اردیبهشت 1396

قیمت تور ایتالیا اردبهشت 1396 (بارسلونا2 شب  – ایبیزا 3 شب  –  آمستردام 3 شب –   ونیز2 شب–_ رم3شب) قیمت تور ایتالیا اردبهشت 1396 اقامت در هتل 4 ستاره تاپ  هر نفر در اتاق...

0

قیمت تور هلند اردیبهشت 1396

قیمت تور هلند اردیبهشت 1396 امستردام بزرگترین شهر هلند و بزرگترین مرکز جذب توریست در این کشور می باشد ،بنـــدر روتـــردام دومیـــن شـــهر بـــزرگ هلنـــد اســـت و از نظـــر مســـاحت و تعـــداد اســـکله هایی...

0

قیمت تور ایتالیا اردیبهشت 1396

قیمت تور ایتالیا اردیبهشت 1396 (3شب بارسلونا – 3 شب پاریس  – 4شب رم) قیمت تور ایتالیا اردیبهشت 1396 اقامت در هتل 4 ستاره تاپ مرکز شهر هر نفر در اتاق دو تخته2590یورو +3.690.000تومان...

قیمت تور 0

قیمت توراسپانیا فرانسه اردیبهشت 1396

قیمت تور اسپانیا فرانسه اردیبهشت 1396 پایتخت شهر فرانسه  پاریس است. جمعیت کشور فرانسه ۶۵ میلیون نفر و واحد پولی آن یورو است. فرانسه بزرگ‌ترین کشور اروپای غربی بعد از اوکراین دومین کشور بزرگ قاره اروپا است شهر...

قیمت تور 0

قیمت تور پاریس فرانسه اردیبهشت 1396

قیمت تور پاریس فرانسه اردیبهشت 1396 پایتخت شهر فرانسه  پاریس استجمعیت کشور فرانسه ۶۵ میلیون نفر و واحد پولی آن یورو است. فرانسه بزرگ‌ترین کشور اروپای غربی بعد از اوکراین دومین کشور بزرگ قاره اروپا است شهر پاریس...

0

قیمت تور فرانسه اردیبهشت 1396

قیمت تور فرانسه اردیبهشت 1396 پایتخت شهر فرانسه  پاریس است. پاریس بزرگ‌ترین شهر این کشور و مرکز اصلی تجارت و فرهنگ فرانسه است. برخی از اثار فرهنگی هنری این کشور برج ایفل.دیزنی لند. موزه لوور.قصر...