قیمت-تور-دبی-خرداد-1396

قیمت تور دبی خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور دبی خرداد ۱۳۹۶ (۳ شب) قیمت تور دبی خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۵۹۰,۰۰۰ هر نفر در اتاق یک تخته ۱,۹۳۰,۰۰۰ کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۱,۳۹۰,۰۰۰ کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت۱,۰۰۰,۰۰۰ نرخ هر نوزاد در هتل فوق ۴۵۰,۰۰۰ اقامت در هتل