برچسب: قیمت تور تابستانه چین

0

قیمت تور چین خرداد 1396

قیمت تور چین خرداد 1396 شهر پکن پایتخت چین و مرکز سیاسی و فرهنگی چین است. شهر پکن تاریخ دیرینه دارد و تاریخ آن به بیش از 3000 سال پیش بر می گردد.در شهر...