قیمت-تور-فرانسه-خرداد-1396

قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶ (۷شب پاریس) قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۵۹۰ یورو هر نفر در اتاق یک تخته ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان+ ۲,۲۹۰ یورو کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۴۹۰ یورو کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۲,۷۹۰,۰۰۰
photo_2017-02-11_05-26-34

قیمت تور ایتالیا اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت تور ایتالیا اردیبهشت ۱۳۹۶ (۳شب بارسلونا – ۳ شب پاریس  – ۴شب رم) قیمت تور ایتالیا اردیبهشت ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره تاپ مرکز شهر هر نفر در اتاق دو تخته۲۵۹۰یورو +۳٫۶۹۰٫۰۰۰تومان هر نفر در اتاق یک تخته ۳۷۹۰یورو+ ۳٫۶۹۰٫۰۰۰تومان کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۲۳۹۰ یورو +۳٫۳۹۰٫۰۰۰تومان کودک