قیمت-تور-فرانسه-خرداد-1396

قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶ (۷شب پاریس) قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۵۹۰ یورو هر نفر در اتاق یک تخته ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان+ ۲,۲۹۰ یورو کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۴۹۰ یورو کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۲,۷۹۰,۰۰۰