قیمت-تور-چین-خرداد-1396

قیمت تور چین خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور چین خرداد ۱۳۹۶ شهر پکن پایتخت چین و مرکز سیاسی و فرهنگی چین است. شهر پکن تاریخ دیرینه دارد و تاریخ آن به بیش از ۳۰۰۰ سال پیش بر می گردد.در شهر پکن جذابیت های گردشگری زیادی از جمله آثار باستانی و تاریخی و مناظر زیبای انسانی و
قیمت-تور-فرانسه-خرداد-1396

قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶ (۷شب پاریس) قیمت تور فرانسه خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۵۹۰ یورو هر نفر در اتاق یک تخته ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان+ ۲,۲۹۰ یورو کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۴۹۰ یورو کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۲,۷۹۰,۰۰۰
قیمت-تور-پکن-خرداد-1396

قیمت تور پکن خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور پکن خرداد ۱۳۹۶ (۴شب پکن ۳شب شانگهای ) قیمت تور پکن خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان هر نفر در اتاق یک تخته۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان اقامت در
قیمت-تور-هوشی مین-خرداد-1396

قیمت تور هوشی مین خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور هوشی مین خرداد ۱۳۹۶ (هوشی مین ۴شب ۴شب هانوی) قیمت تور هوشی مین خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان هر نفر در اتاق یک تخته۷,۰۵۵,۰۰۰ تومان کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت-تور-کوالالامپور-خرداد-1396

قیمت تور کوالالامپور خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور کوالالامپور خرداد ۱۳۹۶ (۰۴ شب کوالالامپور +۰۳شب لنکاوی) قیمت تور کوالالامپور خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۶۴۵,۰۰۰ هر نفر در اتاق یک تخته ۴,۴۲۵,۰۰۰ کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۳,۲۴۵,۰۰۰ کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۲,۸۹۵,۰۰۰ اقامت در هتل ۵ستاره با خدمات
قیمت-تور-ایتالیا-خرداد-1396

قیمت تور ایتالیا خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور ایتالیا خرداد ۱۳۹۶ (۵شب رم) قیمت تور ایتالیا خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۳۹۰ یورو هر نفر در اتاق یک تخته ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۷۹۰ یورو کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان+ ۱,۰۹۰ یورو کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۲,۸۴۰,۰۰۰
قیمت-تور-دبی-خرداد-1396

قیمت تور دبی خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور دبی خرداد ۱۳۹۶ (۳ شب) قیمت تور دبی خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۱,۵۹۰,۰۰۰ هر نفر در اتاق یک تخته ۱,۹۳۰,۰۰۰ کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۱,۳۹۰,۰۰۰ کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت۱,۰۰۰,۰۰۰ نرخ هر نوزاد در هتل فوق ۴۵۰,۰۰۰ اقامت در هتل
قیمت-تور-مراکش-خرداد-1396

قیمت تور مراکش خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور مراکش خرداد ۱۳۹۶ (۲شب کازابلانکا ۵ شب مراکش) قیمت تور مراکش خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره تاپ با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان هر نفر در اتاق یک تخته ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان اقامت
قیمت-تور-مالدیو-خرداد-1396

قیمت تور مالدیو خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور مالدیو خرداد ۱۳۹۶ (۵شب) قیمت تور مالدیو خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان هر نفر در اتاق یک تخته ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان اقامت در هتل ۵ستاره با خدمات
قیمت-تور-پاتایا-خرداد-1396

قیمت تور پاتایا خرداد ۱۳۹۶

قیمت تور پاتایا خرداد ۱۳۹۶ (۷ شب) قیمت تور پاتایا خرداد ۱۳۹۶ اقامت در هتل ۴ ستاره با خدمات BB هر نفر در اتاق دو تخته ۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان هر نفر در اتاق یک تخته ۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان کودک (۱۲تا ۴سال)با تخت ۲,۳۵۵,۰۰۰ تومان کودک (۴ تا ۲سال)بدون تخت ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان اقامت در هتل ۵ستاره